Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Handel Detaliczny I Hurtowy Artykułami Spożywczymi Przemysłowymi - koalicjahepatologiczna.pl

Handel Detaliczny I Hurtowy Artykułami Spożywczymi Przemysłowymi

''

Firma Handel Detaliczny I Hurtowy Artykułami Spożywczymi Przemysłowymi, która powstała w roku 1992, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8861060574, numer REGON: 890025373, Siedziba firmy mieści się w mieście Wałbrzych (kod pocztowy: 58-316) w województwie dolnośląskim przy ulicy Palisadowa 46/1. Firma Handel Detaliczny I Hurtowy Artykułami Spożywczymi Przemysłowymi według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach