Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Handel Artykułami Spożywczymi I Tytoniowymi Mała Gastronomia - koalicjahepatologiczna.pl

Handel Artykułami Spożywczymi I Tytoniowymi Mała Gastronomia

''

Firma Handel Artykułami Spożywczymi I Tytoniowymi Mała Gastronomia, która powstała w roku 1998, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9281019176, numer REGON: 970772007, Siedziba firmy mieści się w mieście Przewóz (kod pocztowy: 68-132) w województwie lubuskim przy ulicy Sportowa 16a. Firma Handel Artykułami Spożywczymi I Tytoniowymi Mała Gastronomia według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach