Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Ostrowski Bogusław - koalicjahepatologiczna.pl

Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Ostrowski Bogusław

''

Firma Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Ostrowski Bogusław, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8130139479, numer REGON: 690235740, Siedziba firmy mieści się w mieście Dylągówka (kod pocztowy: 36-025) w województwie podkarpackim przy ulicy Dylągówka 249. Firma Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Ostrowski Bogusław według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  • podkarpackie
  • 36-025 Dylągówka Dylągówka 249
  • 48172296643
  • 8130139479
  • 690235740
  • Usługi
  • 2015-10-14