Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Bogacka Grażyna - koalicjahepatologiczna.pl

Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Bogacka Grażyna

''

Firma Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Bogacka Grażyna, która powstała w roku 1994, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6921034385, numer REGON: 390393098, Firma Handel Art Spożywczo Przemysłowymi Bogacka Grażyna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  • dolnośląskie
  • 6921034385
  • 390393098
  • Usługi
  • 2015-10-14