Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Handel Art Spoż I Przem Maciakiewicz Elżbieta - koalicjahepatologiczna.pl

Handel Art Spoż I Przem Maciakiewicz Elżbieta

''

Firma Handel Art Spoż I Przem Maciakiewicz Elżbieta, która powstała w roku 1992, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9120000160, numer REGON: 931568783, Siedziba firmy mieści się w mieście Oława (kod pocztowy: 55-200) w województwie dolnośląskim przy ulicy 1 Maja. Firma Handel Art Spoż I Przem Maciakiewicz Elżbieta według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  • dolnośląskie
  • 55-200 Oława 1 Maja
  • 9120000160
  • 931568783
  • Usługi
  • 2015-10-14