Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Hala Sportowa Przy Szkole Podstawowej Nr 3 - koalicjahepatologiczna.pl

Hala Sportowa Przy Szkole Podstawowej Nr 3

''

Firma Hala Sportowa Przy Szkole Podstawowej Nr 3, która powstała w roku 2004 posiada następujący numer NIP: 6941618818, numer REGON: 391071675, Siedziba firmy mieści się w mieście Złotoryja (kod pocztowy: 59-500) w województwie dolnośląskim przy ulicy Wilcza 43. Firma Hala Sportowa Przy Szkole Podstawowej Nr 3 według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność obiektów sportowych