Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Przetwórstwo Warzyw - koalicjahepatologiczna.pl

Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Przetwórstwo Warzyw

''

Firma Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Przetwórstwo Warzyw, która powstała w roku 2005, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9661332531, numer REGON: 050657600, Siedziba firmy mieści się w mieście Choroszcz (kod pocztowy: 16-070) w województwie podlaskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1c. Firma Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Przetwórstwo Warzyw według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw