Gospodarstwo Rolno Hodowlane Dorota Sochacka

''

Firma Gospodarstwo Rolno Hodowlane Dorota Sochacka, która powstała w roku 1994, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 7821086957, numer REGON: 639549524, Siedziba firmy mieści się w mieście Gowarzewo (kod pocztowy: 63-004) w województwie wielkopolskim przy ulicy Siekierecka 22. Firma Gospodarstwo Rolno Hodowlane Dorota Sochacka według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)