Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta Lewandowska - koalicjahepatologiczna.pl

Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta Lewandowska

''

Firma Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta Lewandowska, która powstała w roku 2004, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 6181618415, numer REGON: 251645225, Siedziba firmy mieści się w mieście Kalisz (kod pocztowy: 62-800) w województwie wielkopolskim przy ulicy Dobrzecka 105. Firma Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta Lewandowska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych