Górecznik Nieruchomości Sp Z O O

''

Firma Górecznik Nieruchomości Sp Z O O, która powstała w roku 2009 posiada następujący numer NIP: 6222717204, numer REGON: 301185073, numer KRS: 0000431664, Firma Górecznik Nieruchomości Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych