Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Świdnicy

http://www.gops.gmina.swidnica.pl/

Firma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Świdnicy, która powstała w roku 1990 posiada następujący numer NIP: 8841846403, numer REGON: 005811915, Siedziba firmy mieści się w mieście Świdnica (kod pocztowy: 58-100) w województwie dolnośląskim przy ulicy Bartosza Głowackiego 4. Firma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Świdnicy według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana