Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Garnizonowa Administracja Mieszkań Nr 3 Warszawa Ochota - koalicjahepatologiczna.pl

Garnizonowa Administracja Mieszkań Nr 3 Warszawa Ochota

''

Firma Garnizonowa Administracja Mieszkań Nr 3 Warszawa Ochota, która powstała w roku 1993, działa jako jednostka budżetowa posiada następujący numer NIP: 5220020898, numer REGON: 010302390, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-366) w województwie mazowieckim przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920. Firma Garnizonowa Administracja Mieszkań Nr 3 Warszawa Ochota według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie