Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gabinet Weterynaryjny S C Monika I Michał Sawiccy - koalicjahepatologiczna.pl

Gabinet Weterynaryjny S C Monika I Michał Sawiccy

''

Firma Gabinet Weterynaryjny S C Monika I Michał Sawiccy, która powstała w roku 2008 posiada następujący numer NIP: 8771451851, numer REGON: 280300618, Siedziba firmy mieści się w mieście Biskupiec (kod pocztowy: 13-334) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Lipinki 11. Firma Gabinet Weterynaryjny S C Monika I Michał Sawiccy według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność weterynaryjna