Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gabinet Weterynaryjny Canis Sławomir Popiołek Grzegorz Nowak - koalicjahepatologiczna.pl

Gabinet Weterynaryjny Canis Sławomir Popiołek Grzegorz Nowak

''

Firma Gabinet Weterynaryjny Canis Sławomir Popiołek Grzegorz Nowak, która powstała w roku 2006 posiada następujący numer NIP: 8133453087, numer REGON: 180132839, Siedziba firmy mieści się w mieście Rzeszów (kod pocztowy: 35-119) w województwie podkarpackim przy ulicy Krajobrazowa 2/3l. Firma Gabinet Weterynaryjny Canis Sławomir Popiołek Grzegorz Nowak według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność weterynaryjna