Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Gabinet Prywatny Lekarskie Porady Domowe Pediatra - koalicjahepatologiczna.pl

Gabinet Prywatny Lekarskie Porady Domowe Pediatra

''

Firma Gabinet Prywatny Lekarskie Porady Domowe Pediatra, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6691108535, numer REGON: 330262428, Siedziba firmy mieści się w mieście Bonin (kod pocztowy: 76-009) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Bonin 22c/4. Firma Gabinet Prywatny Lekarskie Porady Domowe Pediatra według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska specjalistyczna