Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Finanse I Informatyka - koalicjahepatologiczna.pl

Finanse I Informatyka

''

Firma Finanse I Informatyka, która powstała w roku 2005, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 1130534108, numer REGON: 140078769, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 04-694) w województwie mazowieckim przy ulicy Pomiechowska 47/9. Firma Finanse I Informatyka według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe