Finans

''

Firma Finans, która powstała w roku 2006, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9910068034, numer REGON: 160073785, Siedziba firmy mieści się w mieście Brzeg (kod pocztowy: 49-300) w województwie opolskim przy ulicy Ofiar Katynia 29/7. Firma Finans według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych