Filmland Hat Kino Sawa Twardowski Henryk

''

Firma Filmland Hat Kino Sawa Twardowski Henryk, która powstała w roku 1996, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 1130121122, numer REGON: 011681023, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 03-430) w województwie mazowieckim przy ulicy Środkowa 6a/19. Firma Filmland Hat Kino Sawa Twardowski Henryk według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych