Ferma Drobiu Elżbieta I Tadeusz Lipka

''

Firma Ferma Drobiu Elżbieta I Tadeusz Lipka, która powstała w roku 1995, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 7441060897, numer REGON: 510336120, Siedziba firmy mieści się w mieście Lubawa (kod pocztowy: 14-260) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Lubstynek 6a. Firma Ferma Drobiu Elżbieta I Tadeusz Lipka według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: chów i hodowla drobiu