Działalność Rozrywkowa Kowalewski Mirosław Krzysztof

''

Firma Działalność Rozrywkowa Kowalewski Mirosław Krzysztof, która powstała w roku 1997, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7580012301, numer REGON: 050543753, Firma Działalność Rozrywkowa Kowalewski Mirosław Krzysztof według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych