Dynamind Studium Technik Umysłowych

http://www.dynamind.com.pl

Firma Dynamind Studium Technik Umysłowych, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8991488193, numer REGON: 930228460, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 50-449) w województwie dolnośląskim przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 13a. Firma Dynamind Studium Technik Umysłowych według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • dolnośląskie
  • 50-449 Wrocław Zygmunta Krasińskiego 13a
  • 48713417380
  • 8991488193
  • 930228460
  • Elektronika, IT
  • 2015-10-14