Drop Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego S A

http://www.drop-sa.pl

Firma Drop Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego S A, która powstała w roku 2009 posiada następujący numer NIP: 9512275555, numer REGON: 141736329, numer KRS: 0000324794, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-987) w województwie mazowieckim przy ulicy Syta 114 z/1. Firma Drop Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne