Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Dcc Media S A - koalicjahepatologiczna.pl

Dcc Media S A

http://www.dcc-media.pl

Firma Dcc Media S A, która powstała w roku 1988 posiada następujący numer NIP: 8860012521, numer REGON: 008040720, numer KRS: 0000292368, Siedziba firmy mieści się w mieście Legnica (kod pocztowy: 59-220) w województwie dolnośląskim przy ulicy Ścinawska 5. Firma Dcc Media S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek