Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Chmielewska Usługi Weterynaryjne - koalicjahepatologiczna.pl

Chmielewska Usługi Weterynaryjne

''

Firma Chmielewska Usługi Weterynaryjne, która powstała w roku 1990, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8520507063, numer REGON: 810009362, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczecin (kod pocztowy: 71-771) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Jarogniewa 36a. Firma Chmielewska Usługi Weterynaryjne według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność weterynaryjna