Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci I Młodzieży Orzełek W Przeworsku

''

Firma Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci I Młodzieży Orzełek W Przeworsku, która powstała w roku 2008 posiada następujący numer NIP: 7941768352, numer REGON: 180351228, numer KRS: 0000343258, Siedziba firmy mieści się w mieście Przeworsk (kod pocztowy: 37-200) w województwie podkarpackim przy ulicy Sienkiewicza 14. Firma Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci I Młodzieży Orzełek W Przeworsku według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych