Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Centrum Szkoleń I Psychoterapii Mediator Pracownia Psychologiczna - koalicjahepatologiczna.pl

Centrum Szkoleń I Psychoterapii Mediator Pracownia Psychologiczna

''

Firma Centrum Szkoleń I Psychoterapii Mediator Pracownia Psychologiczna, która powstała w roku 2010, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6921047548, numer REGON: 390484234, Siedziba firmy mieści się w mieście Lubin (kod pocztowy: 59-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Aleksandra Fredry 38a. Firma Centrum Szkoleń I Psychoterapii Mediator Pracownia Psychologiczna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność wspomagająca edukację