Centrum Rodzinne Szkoła Rodzenia

''

Firma Centrum Rodzinne Szkoła Rodzenia, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9121328276, numer REGON: 932411300, Siedziba firmy mieści się w mieście Święta Katarzyna (kod pocztowy: 55-010) w województwie dolnośląskim przy ulicy Wiśniowa 4. Firma Centrum Rodzinne Szkoła Rodzenia według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka pielęgniarek i położnych