Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego W Horyńcu Zdroju

http://www.crr-horyniec.pl

Firma Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego W Horyńcu Zdroju, która powstała w roku 1994, działa jako zakład opieki zdrowotnej posiada następujący numer NIP: 7931001235, numer REGON: 650139878, numer KRS: 0000043086, Siedziba firmy mieści się w mieście Horyniec-Zdrój (kod pocztowy: 37-620) w województwie podkarpackim przy ulicy Sanatoryjna 2. Firma Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego W Horyńcu Zdroju według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność szpitali
Agencja Turystyczna Bieszczady Adventure

Firma Agencja Turystyczna Bieszczady Adventure, która powstała w roku 2006, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący num...

Agencja Turystyczna Bieszczady Adventure

Zobacz szczegóły »

Wobar Witek Wojciech

Firma Wobar Witek Wojciech, która powstała w roku 2000, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7531711683, ...

Wobar Witek Wojciech

Zobacz szczegóły »

Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości

Firma Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada nast...

Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości

Zobacz szczegóły »