Centrum Cd Rom Studio Komputerowe

''

Firma Centrum Cd Rom Studio Komputerowe, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8990011141, numer REGON: 930193329, Firma Centrum Cd Rom Studio Komputerowe według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych