Btt Computer Usługi Informatyczne Mgr

''

Firma Btt Computer Usługi Informatyczne Mgr, która powstała w roku 1995, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5921006945, numer REGON: 190950518, Siedziba firmy mieści się w mieście Semlin (kod pocztowy: 83-206) w województwie pomorskim przy ulicy Semlin 46/2. Firma Btt Computer Usługi Informatyczne Mgr według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane