Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Bilard Joker - koalicjahepatologiczna.pl

Bilard Joker

''

Firma Bilard Joker, która powstała w roku 2000, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5212008954, numer REGON: 016348280, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 04-454) w województwie mazowieckim przy ulicy Gen. Antoniego Chruściela Montera 9a. Firma Bilard Joker według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna