Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Barbara Bełdycka Phu Bar Bud - koalicjahepatologiczna.pl

Barbara Bełdycka Phu Bar Bud

''

Firma Barbara Bełdycka Phu Bar Bud, która powstała w roku 2002, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7451265856, numer REGON: 511449397, Firma Barbara Bełdycka Phu Bar Bud według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych