Bar Xl Małgorzata Pierzynowska

''

Firma Bar Xl Małgorzata Pierzynowska, która powstała w roku 1995, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5361016410, numer REGON: 011249136, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 01-873) w województwie mazowieckim przy ulicy Antoniego Magiera 13a. Firma Bar Xl Małgorzata Pierzynowska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: przygotowywanie i podawanie napojów