Bar Rentz

''

Firma Bar Rentz, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7431197287, numer REGON: 511363419, Siedziba firmy mieści się w mieście Bartoszyce (kod pocztowy: 11-200) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Wincentego Witosa 5. Firma Bar Rentz według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: przygotowywanie i podawanie napojów