Bar Armenia

''

Firma Bar Armenia, która powstała w roku 2008, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7841838917, numer REGON: 300833788, Siedziba firmy mieści się w mieście Gniezno (kod pocztowy: 62-200) w województwie wielkopolskim przy ulicy Jana III Sobieskiego 17. Firma Bar Armenia według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: przygotowywanie i podawanie napojów