Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Auto Starter - koalicjahepatologiczna.pl

Auto Starter

http://www.astarter.pl

Firma Auto Starter, która powstała w roku 2009, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6442993449, numer REGON: 241123799, Siedziba firmy mieści się w mieście Białystok (kod pocztowy: 15-888) w województwie podlaskim przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 6a/20. Firma Auto Starter według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność usługowa wspomagająca transport lądowy