Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Atrium 21 Agencja Nieruchomości Sp Z O O - koalicjahepatologiczna.pl

Atrium 21 Agencja Nieruchomości Sp Z O O

http://www.atrium21.pl

Firma Atrium 21 Agencja Nieruchomości Sp Z O O, która powstała w roku 2007 posiada następujący numer NIP: 7010095098, numer REGON: 141128475, numer KRS: 0000291892, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-591) w województwie mazowieckim przy ulicy Stefana Batorego 20. Firma Atrium 21 Agencja Nieruchomości Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami