Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Art Artystyczne Wykończenia Wnętrz Irena Szabat - koalicjahepatologiczna.pl

Art Artystyczne Wykończenia Wnętrz Irena Szabat

''

Firma Art Artystyczne Wykończenia Wnętrz Irena Szabat, która powstała w roku 2007, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7121600493, numer REGON: 432512033, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 50-127) w województwie dolnośląskim przy ulicy Św. Mikołaja 56/57. Firma Art Artystyczne Wykończenia Wnętrz Irena Szabat według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie specjalistycznego projektowania