Andrzej Zbigniew Krokowski Usługi Informatyczne Compus Andrzej Krokowski Janina Kmieć S C

''

Firma Andrzej Zbigniew Krokowski Usługi Informatyczne Compus Andrzej Krokowski Janina Kmieć S C, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5541095888, numer REGON: 340689567, Siedziba firmy mieści się w mieście Bydgoszcz (kod pocztowy: 85-373) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Maciejowicka 48. Firma Andrzej Zbigniew Krokowski Usługi Informatyczne Compus Andrzej Krokowski Janina Kmieć S C według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki