Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Akomp Systemy Informatyczne - koalicjahepatologiczna.pl

Akomp Systemy Informatyczne

http://www.koronowo.com.pl

Firma Akomp Systemy Informatyczne, która powstała w roku 2006, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9670647582, numer REGON: 340178690, Siedziba firmy mieści się w mieście Koronowo (kod pocztowy: 86-010) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Paderewskiego 5a. Firma Akomp Systemy Informatyczne według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych