Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Akademia Sportów Walki Red Corner - koalicjahepatologiczna.pl

Akademia Sportów Walki Red Corner

http://www.redcorner.com.pl

Firma Akademia Sportów Walki Red Corner, która powstała w roku 2007, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8941926308, numer REGON: 020624972, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 53-332) w województwie dolnośląskim przy ulicy Powstańców Śląskich 105/4. Firma Akademia Sportów Walki Red Corner według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana