Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Ak Media Dystrybucja Agencja Reklamowa - koalicjahepatologiczna.pl

Ak Media Dystrybucja Agencja Reklamowa

http://www.akmedia.pl

Firma Ak Media Dystrybucja Agencja Reklamowa, która powstała w roku 1995, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7781019209, numer REGON: 630332817, Siedziba firmy mieści się w mieście Giżycko (kod pocztowy: 11-500) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy I Dywizji Im. T. Kościuszki 31. Firma Ak Media Dystrybucja Agencja Reklamowa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność agencji reklamowych