Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Aikon Media Krzysztof Czaplicki - koalicjahepatologiczna.pl

Aikon Media Krzysztof Czaplicki

''

Firma Aikon Media Krzysztof Czaplicki, która powstała w roku 1999, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5841882202, numer REGON: 191885421, Siedziba firmy mieści się w mieście Gdańsk (kod pocztowy: 80-766) w województwie pomorskim przy ulicy Stanisława Hebanowskiego 70d. Firma Aikon Media Krzysztof Czaplicki według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pośrednictwo pieniężne