Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Agencja Koncertowa Carmen Grykowska Treszczotko Tamara - koalicjahepatologiczna.pl

Agencja Koncertowa Carmen Grykowska Treszczotko Tamara

''

Firma Agencja Koncertowa Carmen Grykowska Treszczotko Tamara, która powstała w roku 1998, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5222468580, numer REGON: 012958811, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-146) w województwie mazowieckim przy ulicy 17 Stycznia 42/16. Firma Agencja Koncertowa Carmen Grykowska Treszczotko Tamara według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych