Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Agencja Artystyczna Omega - koalicjahepatologiczna.pl

Agencja Artystyczna Omega

''

Firma Agencja Artystyczna Omega, która powstała w roku 2004, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8491268637, numer REGON: 052225678, Siedziba firmy mieści się w mieście Białystok (kod pocztowy: 15-242) w województwie podlaskim przy ulicy Romantyczna 5. Firma Agencja Artystyczna Omega według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych