Agencja Artystyczna Modern Art Sylwia Kubiak

''

Firma Agencja Artystyczna Modern Art Sylwia Kubiak, która powstała w roku 2003, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9521500514, numer REGON: 015548290, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-910) w województwie mazowieckim przy ulicy Czerwonych Beretów 10/5. Firma Agencja Artystyczna Modern Art Sylwia Kubiak według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane