Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Agencja Artystyczna Harfa - koalicjahepatologiczna.pl

Agencja Artystyczna Harfa

http://www.harfaopole.pl

Firma Agencja Artystyczna Harfa, która powstała w roku 1996, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7541163585, numer REGON: 531167714, Siedziba firmy mieści się w mieście Opole (kod pocztowy: 45-268) w województwie opolskim przy ulicy Stefana Grota-Roweckiego 2a. Firma Agencja Artystyczna Harfa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozaszkolne formy edukacji artystycznej