Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Abakus Nieruchomości S C A I R Barzyccy - koalicjahepatologiczna.pl

Abakus Nieruchomości S C A I R Barzyccy

''

Firma Abakus Nieruchomości S C A I R Barzyccy, która powstała w roku 2008 posiada następujący numer NIP: 6692456066, numer REGON: 320462052, Siedziba firmy mieści się w mieście Koszalin (kod pocztowy: 75-328) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Juliana Krzyżanowskiego 39/3. Firma Abakus Nieruchomości S C A I R Barzyccy według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami