Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215g.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Abacus Artystyczne Wykończenia Wnętrz - koalicjahepatologiczna.pl

Abacus Artystyczne Wykończenia Wnętrz

''

Firma Abacus Artystyczne Wykończenia Wnętrz, która powstała w roku 2006, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8941966839, numer REGON: 931912513, Siedziba firmy mieści się w mieście Ząbkowice Śląskie (kod pocztowy: 57-200) w województwie dolnośląskim przy ulicy Olbrachcice Wielkie 40a. Firma Abacus Artystyczne Wykończenia Wnętrz według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych